Uit het Structuurrapport Stukadoors 2024 van Marktdata.nl blijkt dat in het jaar 2023 het aantal bedrijfsvestigingen van stukadoors met bijna vijf procent is toegenomen. Dat is slechts een fractie minder sterke groei dan gemiddeld in de afgelopen jaren. De sterke groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een groeiend aantal zzp-ers in de stukadoorbranche. Met name sierende afwerkingen zoals betonlook en Venetiaans stucwerk en behangklaar stucwerk zijn de vooruitzichten in marktomstandigheden erg goed voor het komende jaar. Voor basispleisterwerk is de situatie tamelijk ongunstig; dit soort kent de laagste relatieve groei ten opzichte van de andere soorten verwerking en afwerking.

Momenteel staan er 66.240 bedrijfsvestigingen geregistreerd in de afbouwsector, met meer dan 8000 ingeschreven stukadoors. Daarnaast blijkt bij veel eenmansbedrijven het stukadoren als nevenactiviteit uitgevoerd te worden. Het aandeel van bedrijven met slechts één werkzaam persoon is van 72 procent in 2007 geleidelijk aan toegenomen tot 87 procent begin 2024, met een groei in zzp-ers.
Het Structuurrapport Stukadoors 2024 biedt uitgebreide informatie over de structuur en financiële kengetallen en ontwikkelingen in de stukadoorsbranche in Nederland.

> Meer informatie en bestelmogelijkheid is te vinden op www.marktdata.nl.

Download de gratis Mebest-app