Colofon

MeBest is een uitgave van Technisch Bureau Afbouw
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag
Telefoon: 070-33 66 500
E-mail: info@tbafbouw.nl, website: www.tbafbouw.nl

Mebest
Website: www.mebest.nl, twitter: @MebestNL

Abonnementen en adreswijzigingen
Abonnementen aanvragen, opzeggen en wijzigen
Telefoon: 070 – 33 66 542
E-mail: ra@tbafbouw.nl

Hoofredacteur
Matthijs Pronker

Eindredacteur
Frans Happel

Redactie
Renée de Haan
David Pronker
Matthias Vanheerentals
Johan Koning

Telefoon: 06 81 31 20 66
Email: renee.pronker@gmail.com

Advertentieverkoop
Matthijs pronker
Telefoon: 06 81 31 20 66
Email: matthijs.pronker@gmail.com

Vormgeving
Giesbers Retail, Velp

Webbeheer:
Eduard Bekker, e.bekker@layout.nl

Technische realisatie
Vellendrukkerij BDU, Werkendam

Reproductie:
Alle auteursrechten en databankrechten ten ­aanzien van de inhoud van deze uitgave berusten bij Technisch Bureau Afbouw, de betreffende auteur en/of de betreffende fotograaf. Niets uit deze ­uitgave mag zonder hun toestemming openbaar worden gemaakt of verveelvuldigd.

 

Download de gratis Mebest-app