Het nieuwe bouwen met gevels vol planten en bomen is een feit met verregaande gevolgen voor sectoren in de Afbouw. Wonderwoods in Utrecht is een directe inspiratie van het Bosco Verticale dat in 1995 in Milaan onder de hoede van Stefano Boeri werd gerealiseerd. Opmerkelijk is de zeer recente planning van opvolger Syro in een ander deel van de stad.

Tekst: Renée de Haan

Architect Marco Piva ontwierp een stadsplan voor de wijk San Siro, genoemd naar het stadion. In dit gebied worden in 2026 de Olympische Winterspelen gehouden en dat betekende een stimulans om de nieuwe drie met groen begroeide woontorens de allerlaatste inzichten mee te geven. Twee torens zijn bestemd voor particuliere verkoop en de derde voor sociale woningbouw.

Draaiboek

Marco Piva, die al meerdere bouwwerken in Milaan heeft gerealiseerd, ging nu de confrontatie aan met soorten planten en bomen en berekeningen van CO2-uitstoot. Het stadsdeel is van oorsprong voorzien van veel groen en parken en daar sluiten de woontorens op aan die in totaal 22.500 m2 ruimte bieden.
Voor de afbouw van vooral de gevel bestaat net als in Utrecht een draaiboek voor de diverse vaklieden, maar hier komen de tuinaanleggers dus prominent bij. Ook vraagt het om andere balkonindelingen en realisaties dan bij traditionele hoogbouw.

Limited edition

De verdeling in twee appartementencomplexen van 8 verdiepingen en een van 22 blijkt ook sturend voor de combinatie met groen. De lagere torens beschikken over meer planten en daar worden om het complex heen nieuwe bomen geplant. Bij de balkons en terrassen dient het Bosco Verticale als voorbeeld om te zien in hoeverre het groen inwerkt op gestucte of natuurstenen elementen buiten. Vast staat dat er groot animo is bij toekomstige kopers die hier in Milaan kunnen kiezen tussen modern of klassiek in de versies goud, zilver, platina in limited edition.

Evenwicht

Het woonplezier moet door het accent op buitenleven leiden tot een betere sociale verhouding met medebewoners en met de aanleg van al het groen ontstaat een nieuw evenwicht: er kan jaarlijks 14 ton CO2 worden opgenomen en 9 ton zuurstof geproduceerd worden, wat gelijk zou staan met een park van 10.000 m2 in de stad.

Lees ook:
> Wonderwoods in navolging van Milanese bosflat

Download de gratis Mebest-app