Als onpartijdige partij krijgt Technisch Bureau Afbouw (TBA) regelmatig het verzoek om uitspraak te doen als er onenigheid is over de geleverde kwaliteit van afbouwwerk. Bijvoorbeeld het binnenstucwerk waar technisch adviseur Ed van der Plas eerder dit jaar een oordeel over moest vellen.

Niet naar wens

Het betrof een jaren dertig woning die door een aannemer was gerenoveerd. Onderdeel van die renovatie was het stukadoorswerk aan wanden en plafonds. De opdrachtgevers, eigenaars en bewoners van de woning, wilden die oppervlakken sausklaar hebben. Daarvoor zijn de wanden, overwegend gemetselde baksteen die aan het oppervlak zijn afgehakt, gegrondeerd en met een spuitgips uitgeraapt en afgewerkt. De bewoners waren niet tevreden over het resultaat van de stukadoorswerkzaamheden, vonden het te onregelmatig, niet vlak en glad genoeg. Om het alsnog naar wens te maken voerde de stukadoor diverse reparaties uit, onder meer met een pasta. Het mocht niet baten; de opdrachtgevers bleven van mening dat de oppervlakken onvoldoende vlak en strak waren. En dat ze dus niet de kwaliteit hadden gekregen die ze voor ogen hadden. Ze schakelden Technisch Bureau Afbouw in om een onafhankelijk oordeel over het geleverde werk te krijgen.

Duidelijk en minder duidelijk

Specialist op stukadoorsgebied bij TBA is technisch adviseur Ed van der Plas. Hij bekeek de woning van onder tot boven en kwam daarbij nogal wat punten in het stukadoorswerk tegen die niet helemaal in orde waren. “Op de begane grond waren in verschillende wanden onvlakheden te zien; in de hal, in het voorportaal en in de woonkamer. Ook trof ik in het voorportaal onregelmatigheden in het stukadoorswerk aan. Dergelijke ruwe plekken zag ik ook in de woonkamer, langs de randen van het plafond en langs de randen met de kozijnen. Verder zag ik dat de hoogteligging van de inbouwspots in het plafond niet overal gelijk was. Dat behoort wel het geval te zijn, het gestukadoorde oppervlak moet echt gelijk liggen met de rand van het vaste buitenwerk van inbouwspots.” Of het hier om fouten in het stukadoorswerk ging, kon de technisch adviseur niet goed beoordelen. “Het kan ook komen doordat, zoals mij vooraf was verteld, het binnenwerk van de spots niet overal even goed op hoogte was gesteld ten opzichte van dat buitenwerk.”

Storende onvolkomenheden

Het stukadoorswerk op de verdieping van de woning was eveneens op verschillende plekken van onvoldoende kwaliteit, constateerde Van der Plas. “Net als beneden waren er in vrijwel elke kamer wanden waar onvlakheden op voorkwamen. Ook een plafond in een dakkapel was niet vlak genoeg. Net als op de begane grond waren de wanden op verschillende plekken niet goed afgewerkt, ze vertoonden ruwe plekken. Op de overloop was zelfs een strook zéér ruw en onvolledig afgewerkt.”
Het stukadoorswerk op de verdieping vertoonde daarnaast nog wat andere mankementen. Zo was een deel van een wand flink verkleurd. “Daar zat vroeger een schoorsteen”, licht Van der Plas toe. “Om verkleuring tegen te gaan is daar een isolatieverf op gespoten maar dat heeft duidelijk niet het gewenste effect gehad; de verkleuring slaat erdoorheen.” Verder zag hij nog een inbouwspot met rondom openstaande randjes in het stucwerk en constateerde hij dat bij een kolom en een verticale neggekant het stukadoorswerk niet goed haaks was.
Het stukadoorswerk op de verdieping vertoonde daarnaast nog wat andere mankementen. Zo was een deel van een wand flink verkleurd. “Daar zat vroeger een schoorsteen”, licht Van der Plas toe. “Om verkleuring tegen te gaan is daar een isolatieverf op gespoten maar dat heeft duidelijk niet het gewenste effect gehad; de verkleuring slaat erdoorheen.” Verder zag hij nog een inbouwspot met rondom openstaande randjes in het stucwerk en constateerde hij dat bij een kolom en een verticale neggekant het stukadoorswerk niet goed haaks was.

Objectief oordeel

De opdrachtgevers hadden om sausklare wanden en plafonds gevraagd. Nu is ‘sausklaar’ op zich geen erg nauwkeurige omschrijving van stukadoorswerk. Dat wil zeggen, wat de één een prima te sausen oppervlak vindt, is dat voor een ander absoluut niet. Van der Plas hanteerde bij zijn onderzoek dan ook de ‘Oppervlaktebeoordelingscriteria voor stukadoorswerk binnen’; die geven objectieve maatstaven om vast te stellen of een gestukadoord oppervlak geschikt is om met een verfsysteem af te werken. De Oppervlaktebeoordelingscriteria onderscheiden zelfs verschillende soorten ‘sausklaar’, afhankelijk van het type muurverf en de wijze van aanbrengen.
“In de meeste gevallen gaat het om een mat verfsysteem dat met een roller of een blokkwast wordt aangebracht. Dan hebben we het over Oppervlaktegroep 1; over oppervlakken die glad en vlak moeten zijn omdat er hoge visuele en functionele eisen aan worden gesteld. Er mogen onvlakheden inzitten maar die mogen dan niet groter zijn dan 1 mm op een meetafstand van 0,4 m en 2 mm op een meetafstand van 1 meter. Deze eisen worden hier op diverse plekken overschreden, soms zelfs ruim. Om de vlakheid en esthetische kwaliteit te verbeteren zal het stucwerk aan wanden- en plafonds dan ook moeten worden hersteld.”
“In de meeste gevallen gaat het om een mat verfsysteem dat met een roller of een blokkwast wordt aangebracht. Dan hebben we het over Oppervlaktegroep 1; over oppervlakken die glad en vlak moeten zijn omdat er hoge visuele en functionele eisen aan worden gesteld. Er mogen onvlakheden inzitten maar die mogen dan niet groter zijn dan 1 mm op een meetafstand van 0,4 m en 2 mm op een meetafstand van 1 meter. Deze eisen worden hier op diverse plekken overschreden, soms zelfs ruim. Om de vlakheid en esthetische kwaliteit te verbeteren zal het stucwerk aan wanden- en plafonds dan ook moeten worden hersteld.”

Ondergrondvolgend

Op sommige plekken was het oude stukadoorswerk overgepleisterd. Daar kon het het nieuwe stukadoorswerk maar in een beperkte laagdikte worden aangebracht omdat het anders niet gelijk op aansluitende kozijnen zou uitkomen.“Dan kom je eigenlijk in Oppervlaktegroep 3 terecht, oftewel dunlagig stukadoorswerk dat ondergrondvolgend is”, aldus de technisch adviseur van TBA. “Maar als de ondergrond niet voldoende vlak is, dan wordt het lastig om aan de eis ‘sausklaar’ te voldoen. En om een oppervlak te maken dat gesausd kan worden, moet het volgens Oppervlaktegroep 3 afgewerkte stukadoorswerk wel voldoende glad zijn. Die dingen zijn hier ook niet goed gegaan dus ook dit stucwerk moest worden gecorrigeerd.”

Herstellen

Om het stukadoorswerk alsnog aan de eisen van de opdrachtgevers te laten voldoen, adviseerde Van der Plas het plaatselijk te schuren, delen van hoekbeschermingsprofielen te verwijderen, delen van de plafondplint haaks af te tekenen, wand- en plafonddelen voor te behandelen, profielen opnieuw te stellen en delen van wanden en plafonds over te zetten of geheel opnieuw te stukadoren. En dat alles conform de eisen van Oppervlaktegroep 1 voor stukadoorswerk binnen.

Meer weten over schadediagnoses, technische adviezen en andere diensten van Technisch Bureau Afbouw? Klik hier!

Download de gratis Mebest-app