Regelmatig krijgt Technisch Bureau Afbouw (TBA) als onpartijdige partij het verzoek om de kwaliteit van afgeleverd werk te beoordelen. Technisch adviseur René Rieborn voerde zo’n kwaliteitscontrole uit bij een productiebedrijf in de foodsector waar twijfels bestonden over de slipweerstand van de vloer.

Tekst: Klokhuys tekst en foto
Fotografie: René Rieborn

Hygiëne is van groot belang in de foodsector. Vloeren moeten daarom goed reinigbaar zijn. Ze moeten echter ook voldoende slipweerstand bieden zodat mensen er niet zomaar op uitglijden. Bij een bedrijf waar snoepgoed wordt gemaakt, was wél zo’n val-incident voorgekomen; iemand was uitgegleden op de troffelvloer in één van de productielocaties. Technisch Bureau Afbouw werd gevraagd de slipweerstand van de vloer te bepalen. René Rieborn, bij TBA één van de technisch adviseurs die is gespecialiseerd in vloeren, voerde dat onderzoek uit.

Verschillende meetpunten

Speciaal voor het onderzoek was in de betreffende productiehal een proeflocatie gemaakt. Rieborn kon daar op tien verschillende plekken metingen verrichten. Op de meetvakken was de vloer op verschillende data gereinigd; op de dag van de meting zelf en één, twee en drie dagen ervoor. Ook waren de vloeroppervlakken op de meetlocaties op twee verschillende manieren schoongemaakt: met de schrobzuigmachine en met de hand. Zo kon inzicht worden verkregen in het effect van de schoonmaak op de gladheid van de vloer.
Rieborn deed daarnaast een meting van de normale gebruikssituatie, een vloerveld waar de laatste reguliere reiniging vijf dagen eerder was gedaan met de schrobzuigmachine. Ten slotte testte hij ook nog de locatie van het val-incident. Ook daar ging het om de normale gebruikssituatie; een vloer die vijf dagen voor de test was gereinigd met de schrobzuigmachine.

Genormeerde testmethode

Rieborn gebruikte voor zijn onderzoek een slipweerstandsmeter type GMG-200 en voerde het uit op basis van NEN 7909:2015 en in samenhang daarmee volgens CEN/TS 16165:2012 bijlage D. “Ik heb per locatie steeds vijf meetwaarden bepaald. Zoals dat in de norm staat moet je de eerste twee metingen buiten beschouwing laten en van de laatste drie het gemiddelde berekenen. Dan heb je de dynamische wrijvingscoëfficiënt, die kan je vervolgens vergelijken met de eisen die in NEN 7909:2015 staan.”
Bij het bedrijf in kwestie wordt de vloer altijd droog gebruikt. Voor die droge toepassing geldt dat de vloer voldoende stroef is als de dynamische wrijvingscoëfficiënt gelijk aan of hoger dan 0,30 is. Bij een natte toepassing moet de dynamische wrijvingscoëfficiënt hoger zijn; 0,40 en bij een natte toepassing in een zwembad zelfs 0,45.

Een wereld van verschil

Van de tien meetlocaties waren er vier die boven de dynamische wrijvingscoëfficiënt van 0,30 uitkwamen, de rest bleef er onder. Het slechtst scoorde de meetlocatie waar de valpartij was gebeurd, daar kwam de dynamische wrijvingscoëfficiënt uit op 0,20. “Nadat ik op al die meetlocaties de slipweerstand had bepaald, is de gehele vloer met de schrobzuigmachine schoongemaakt”, zegt Rieborn. “Vervolgens heb ik, na droging van de vloer, op al die plekken nogmaals de slipweerstand gemeten.” Die tweede meetsessie leverde een compleet ander beeld op. Alle waarden kwamen boven de norm uit, ook die van de plek des onheils. Sterker nog, de dynamische wrijvingscoëfficiënt van de troffelvloer zou zelfs voldoende zijn voor natte toepassing in een zwembad. En dat terwijl de vloer volledig vlak, glad en zonder structuur is.
“Het is duidelijk dat de gemeten slipweerstand van de vloerafwerking sterk afhankelijk is van de vervuiling van het oppervlak”, concludeert Rieborn. “Uit de eerste meetserie kwamen twee meetlocaties met een ruim voldoende slipweerstand. En dat waren precies de twee locaties die die ochtend waren gereinigd. Dat op de plek van het val-incident de slipweerstand bij de eerste meting zo’n eind onder de norm uitkwam, kan te maken hebben met het productieproces. Daar staat een machine die wellicht voor extra vervuiling op die plek zorgt. In ieder geval beschikt de vloer ná reiniging over ruim voldoende slipweerstand.”

Advies

Op grond van zijn bevindingen stelt Rieborn dat vaker de vloer reinigen, misschien zelfs wel dagelijks, een oplossing kan bieden. Een andere mogelijkheid die hij oppert, is afzuiging te plaatsen om de vervuiling die in het productieproces ontstaat, te beperken. En hoewel het probleem dus niet zozeer in de vloerafwerking zit, kan het volgens de technisch adviseur van TBA evengoed helpen om een antislipcoating aan te brengen zodat de vloer toch wat stroever wordt. “Nadeel daarvan is dat een ruwere vloer minder makkelijk schoon te maken is”, geeft hij mee. “En het is goed om in gedachten te houden dat voldoen aan de eis voor de slipweerstand niet automatisch betekent dat uitglijden tot het verleden behoort. Er zijn ook andere dingen die een rol spelen, zoals verontreiniging en omgevingsfactoren. Maar denk ook aan schoeisel, motoriek en waarnemingsvermogen van degene die de vloer betreedt.”

Voor het opgemaakte artikel met alle foto’s kunt u Mebest 2021-1 bekijken.

Download de gratis Mebest-app