Voor bedrijven die onder de cao Afbouw vallen, wordt het aansluiten bij het Initiatief TruStone financieel aantrekkelijker. Bedrijven die natuursteen importeren die is gewonnen of verwerkt in risicolanden, krijgen een korting van 400 euro per jaar als zij lid worden van het Initiatief TruStone. Voor bedrijven die niet zelf importeren of alleen materialen importeren die zijn gewonnen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte, betekent dit een lidmaatschap zonder kosten. De korting op het lidmaatschap wordt gefinancierd vanuit het O&O-fonds Afbouw en jaarlijks geëvalueerd.

“Met deze korting hopen we dat meer bedrijven zich bij ons aansluiten,” zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van het Initiatief TruStone. “Importerende bedrijven kunnen samen met sectororganisaties, vakbonden, ngo’s en overheden de krachten bundelen om verbeteringen te bereiken in internationale ketens van natuursteen.” Het is ook belangrijk dat verwerkende bedrijven deelnemen, want omstandigheden in de ketens van natuursteen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel importeurs als verwerkers. “Verwerkers hebben vaak direct contact met de consument. Zij kunnen het bewustzijn onder consumenten vergroten van de verbeteringen die worden gerealiseerd in risicolanden,” aldus Van der Gaag.

Het Initiatief TruStone is een internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector en loopt van eind 2019 tot eind 2024. Het convenant brengt Nederlandse en Vlaamse bedrijven, brancheverenigingen, overheden en Nederlandse vakbonden en ngo’s samen met als doel het bevorderen van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sector.

Meer informatie: Ted van Hintum (SER), telefoon (070) 34 99 626 of 06 54 25 39 83, t.van.hintum@ser.nl.

Download de gratis Mebest-app