De laatste tijd is er een stijging van het aantal schadegevallen aan warme zinken daken. De schade ontstaat door corrosie van het zink aan de onderzijde. “Op dit moment laten enkel de ondergronden uit cellenglas toe om het risico op schade in te perken”, zei een woordvoerder van het WTCB.

Onlangs trok het gerenommeerde Belgische onderzoeksinstituut, het WTCB, aan de alarmbel over een aanzienlijke stijging van het aantal schadegevallen aan warme zinken daken. Een doorlopende ondergrond onder een zinkende dakbedekking kan worden uitgevoerd met of zonder ventilatie.
Het zink komt in contact met de co2 bij geventileerde daken. Hierdoor ontstaat natuurlijk patina dat het dak beschermt tegen corrosie. Luchtstroming onder in het zink is bijna onmogelijk bij ongeventileerde daken. Hierdoor wordt de energieprestatie van het dak verhoogd terwijl het risico op corrosie verhoogd. Om deze reden wordt aan de onderzijde van het zink een beschermende coating aangebracht.

Ook bij de inspecties van de schade bleek er dat de schade het gevolg was van corrosie aan de onderzijde van het dak. Dit riep veel vragen op bij CSEC. Niet alleen op het belang van de beschermende coating, maar ook op de mogelijke impact van de houten panelen aangebracht op isolatiepanelen van cellenglas. De vraag luidde dan ook: “Waren die platen wel voldoende duurzaam, met name in combinatie met vocht?”.

Een coating aan de onderzijde van het zink is uit onderzoek niet genoeg om corrosie te ontlopen. Ten tweede is uit het onderzoek gebleken dat corrosie zich systematisch alleen voordeed bij direct contact van niet beschermde zink met houten platen. Er werd geen corrosie gevonden bij ondergronden uit cellenglas.

 

Pittsburgh Corning Nederland B.V. (FOAMGLAS). (z.d.). Cellenglas: de enige beproefde isolatieoplossing. Architectenweb. Geraadpleegd op 2 juni 2022, van https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=43900

Download de gratis Mebest-app