Recent is de NEN 7909:2022 ‘Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eis en bepalingsmethode’ gepubliceerd.

NEN 7909 beschrijft de classificatiemethode voor de slipweerstand van beloopbare oppervlakken op basis van metingen met een zogeheten tribometer. Met deze norm wordt aangesloten op een van de Europese meetmethoden die het meest geschikt wordt geacht voor metingen op locatie. De tribometer staat beschreven in bijlage D van NEN-EN 16165:2021. Deze norm is bedoeld voor alle horizontale en hellende beloopbare oppervlakken in openbare ruimten en arbeidsruimten.
Bij het opstellen van de normtekst is de meetmethode uitgewerkt met een bepalingsmethode voor het vaststellen van de slipweerstand. Deze bepalingsmethode kan zowel op locatie als in het laboratorium worden toegepast.
Op basis van de gemeten slipweerstand en de specifieke toepassing van de vloer kan deze worden beoordeeld als voldoende of onvoldoende stroef.
NEN 7909:2022 vervangt Ontw. NEN 7909:2022 en NEN 7909:2015.

Kijk voor het hele bericht, inclusief de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de editie uit 2015 op nen.nl/nieuws.

Download de gratis Mebest-app