Regelmatig krijgt Technisch Bureau Afbouw (TBA) als onpartijdige partij het verzoek om de oorzaak van een schade te achterhalen. Zo werd technisch adviseur Onno de Vries door gevraagd naar de oorzaak van scheuren in een naadloze troffelvloer.

De vloer waar technisch adviseur Onno de Vries een kijkje bij moest komen nemen, was in een bestaande woning aangebracht. De cementdekvloer, zo’n 1100 m2 groot, was al eerder afgewerkt met een siergrindvloer. In die grindvloer en in de dekvloer zijn sleuven gefreesd waarin leidingen voor vloerverwarming zijn aangebracht. De sleuven zijn vervolgens door de vloerenlegger dichtgezet met een plamuur van epoxy. Om poriën van de grindvloer zo veel mogelijk af te sluiten, bracht hij een seallaag aan. Daarna maakte hij met een epoxy primer een hechtlaag, ingestrooid met zilverzand, waarop hij een naadloze troffelmortelvloer aangebracht. Een jaar later ontstonden er scheuren in de vloer.

Koude voeten

“Ik zag wilde scheurlijnen in het oppervlak van de vloerafwerking en ik zag en hoorde dat er delen van die troffelvloer onthecht waren”, zegt De Vries over de inspectie van de vloer. Bij de verdeler van de vloerverwarming kon hij de dikte van de troffelvloer vaststellen, dat was ongeveer 8 mm.
“Ook zag ik dat de thermostaat van de toevoerleiding volledig opengedraaid was, naar 55℃. De watertemperatuur was echter maar 27℃. Van de bewoners begreep ik dat de vloerverwarming wel heeft aangestaan voordat de troffelvloer werd gelegd, maar dat het wel een jaar heeft geduurd voordat hij voluit heeft gebrand. Dat was nadat de bewoners aan de installateur vroegen waarom het maar koud bleef in de woning. Die zag toen dat de thermostaatknop maar half open stond, en heeft hem verder opengedraaid.”

Te weinig dekking

Volgens De Vries is de combinatie van deze vloeropbouw en de later ingebrachte vloerverwarming riskant. “Met het infrezen van vloerverwarming worden de sleuven doorgaans niet dieper dan 20 mm. Hier zijn leidingen van 16 mm in de sleuven gelegd. Zelfs als die helemaal onderin de sleuf worden gedrukt, wat bijna nooit gebeurt, blijft er maar 4 mm ruimte over om op te vullen. Samen met de 8 mm dikke troffelvloer die daar dan nog op komt, kom je aan een dekking van zo’n 12 mm. Dat is te weinig.” De technisch adviseur verwijst naar regelgeving voor dekvloeren, NEN 2741, NEN 2742 en CUR-aanbeveling 107, geven allemaal aan dat bij een dekvloer ten minste 25mm bovendekking op de leiding moet worden aangebracht.

Schadelijke schuifspanning

Die minimale dekking is er niet voor niets, maakt De Vries duidelijk.” Als de vloerverwarming aangaat, dan wil de dekvloer inclusief de overlagingen, uitzetten in de lengterichting. Een hechtende en voegloze vloerafwerking zoals hier is aangebracht, kan echter niet vrij bewegen; opbuigen is eigenlijk de enige mogelijkheid. Je krijgt dan een schuifspanning in de twee hechtvlakken: dekvloer-grindvloer en grindvloer-troffelvloer. Door die spanning kunnen de minst goed aan elkaar hechtende lagen hun hechting verliezen.” Volgens de technisch adviseur is bij deze vloer de kans het grootst dat de troffelvloer zijn hechting verliest, die ligt immers direct boven de warmtebron.

Te agressief opgewarmd

De Vries geeft aan dat de mate waarin de dekvloer is opgewarmd, ook een belangrijke rol speelt bij onthechting. “Leidingen in een dekvloer mogen geen water doorvoeren dat warmer is dan 40°C. Hier is die begrenzing aanzienlijk overschreden. Op grond van feiten en mededelingen is mijn conclusie dat de vloerverwarming te agressief in gebruik is genomen; het opdraaien van de watertemperatuur van de vloerverwarming naar 55℃ is de druppel geweest die de emmer deed overlopen.” Volgens de technisch adviseur is het logisch dat het uiteindelijk ook tot scheurvorming is gekomen. “Wanneer de dekvloer afkoelt, wil de vloerafwerking weer terug naar zijn oorspronkelijke lengte. Dat gaat het gemakkelijkst op die plaatsen waar de hechting al verloren is gegaan, op die plek kan nu immers wél vrije vervorming plaatsvinden. Dat is dan ook de plaats waar scheuren optreden.

Hier liever een veiliger keuze

TBA was ook gevraagd naar de mogelijkheden van herstel. Volgens De Vries is het, zeker omdat het om een naadloze vloerafwerking gaat, niet mogelijk om de schade netjes te repareren. Er zitten gewoon teveel scheuren in de vloerafwerking om er weer een mooie naadloos oppervlak van te maken. Daarvoor zou je de vloerafwerking helemaal moeten vervangen. Je kunt je echter afvragen of het verstandig is om weer zo’n vloer aan te brengen. De vloerverwarming kan hier maar gematigd worden gebruikt en blijkbaar was dat in deze woning onvoldoende om de woning het gehele jaar voldoende te verwarmen. Er bestond immers de behoefte dat de installateur de warmte-instelling van de installatie tussentijds verhoogde. Buiten dat bestaat er, zelfs als de watertemperatuur beperkt blijft tot 30-35°C, een risico op vergelijkbare schade. Het lijkt mij dan ook verstandiger om voor een alternatieve vloerafwerking zoals een losliggende laminaat te kiezen. De troffelvloer die er nu ligt kan dan als egaliserende onderlaag worden behouden. Is er onvoldoende bouwhoogte om een vloerafwerking over de huidige troffelvloer aan te brengen, dan zit er weinig anders op dan de huidige vloerafwerking te verwijderen.”

=====

Tekst: Klokhuys tekst en foto

Fotografie: Onno de Vries

Download de gratis Mebest-app