Op 22, 23 en 24 november 2023 vindt in het Maastricht Institute of Arts van de Zuyd Hogeschool te Maastricht het internationale congres ‘Gegoten Gips, kunst of ambacht’ plaats. Het congres zal ingaan op gegoten gipsornamentiek in gebouwen, de verschillende collecties gipsen beelden en de groeiende belangstelling voor deze interieur- en reproductiepraktijken. De organisatie van het congres is een samenwerking van Zuyd Hogeschool, Rocaille B.V. en Stichting Het Nederlandse Interieur.

Het materiaal gips kan in mallen worden gegoten. Deze repeterende elementen versieren vanaf de Romeinse tijd het interieur. Vanaf de Renaissance neemt deze wijze van decoreren toe. Een groeiende belangstelling voor deze werkwijze vindt hoogtepunten in de Barok en de negentiende eeuw. Op diverse plaatsen in Europa ontstaan dan gipsgieterijen waar bouwornamentiek wordt afgegoten voor decoraties in en aan gebouwen.
In de Renaissance ontstaat de praktijk van het afgieten van belangrijke beeldhouwwerken en architectuurfragmenten. Op die manier worden afgietsels van beroemde beelden over de wereld verspreid. Musea maken zo het kunsthistorische verleden zichtbaar. Kunstopleidingen zetten de beelden in voor het tekenonderwijs. Grote collecties ontstaan overal in Europa.

Moderne beeldenstorm

Als in de twintigste eeuw het Modernisme de overhand krijgt in de bouwkunst en in het kunstonderwijs, worden de gipsen ornamenten en beelden als ouderwets en stoffig ‘geframed’. Stucplafonds verdwijnen in het beste geval achter een systeemplafond en gipsen beeldenverzamelingen in het slechtste in de container.

Kennis delen en begrip kweken

Dat het tij voor de gipsen ornamenten en beelden inmiddels aan het keren is, bewijzen de verschillende tentoonstellingen, publicaties en congressen over het onderwerp van de laatste tijd.
Tijdens het congres ‘Gegoten Gips, kunst of ambacht’ wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het vakmanschap waarmee de ornamenten en beelden gemaakt worden. Ook zullen er door het Neerlandsch Stucgilde (samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sponsor van het congres) demonstraties worden gegeven van het gips gieten in verschillende soorten mallen die horen bij de verschillende onderdelen van het congres. Zij zullen ook een deel van de mallen van de Silberlingcollectie laten zien en uitleg geven hoe deze collectie wordt beheerd en gebruikt.
Doel van het congres is om naast de kennisuitwisseling, ook meer begrip voor de plaats van de ornamenten in het monumentale en decoratieve interieur te verkrijgen. Voor de gipsen beelden meer steun voor het behoud en goed beheer van de beelden collecties bij onderwijsinstellingen en musea.

Het programma is op de website te vinden: www.castedplaster.nl
Voor meer informatie: info@castedplaster.nl

Download de gratis Mebest-app