De technisch adviseurs van Technisch Bureau Afbouw (TBA) komen tijdens hun dagelijks werk best vaak dezelfde problemen tegen. Niet zozeer fouten in de uitvoering, als wel zaken die domweg mis kunnen gaan. TBA vindt het heel belangrijk om u te informeren over, en te waarschuwen voor, dergelijke risico’s. Daar zijn de zogeheten TBA-Kennispapers voor in het leven geroepen.

Anders dan de bekende TBA-richtlijnen leggen de Kennispapers niet uit hoe bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ze wijzen u wel op de risico’s van bepaalde keuzes. Neem de kennispaper ‘Dekvloeren met ingefreesde vloerverwarming afwerken: goed idee of toch niet?’ Daarin leggen de vloerenexperts van TBA bijvoorbeeld uit waar een dekvloer aan zou moeten voldoen, wil je er naderhand vloerverwarming in kunnen aanbrengen en er vervolgens probleemloos een nieuwe vloerafwerking op kunnen aanbrengen. In de Kennispaper komt een reeks risico’s voorbij waar je als vloerenlegger maar beter van op de hoogte kunt zijn vóór je het werk aanneemt.

Een andere kennispaper gaat over ‘Houten platen als eerste plaatlaag achter een gipsplaat’. Zeker geen onbekend fenomeen in de afbouw, en ook absoluut niet verboden, maar ook niet bepaald zonder risico’s. Die worden haarfijn toegelicht in de Kennispaper.

De Kennispapers zijn te downloaden van de website van Technisch Bureau Afbouw, www.tbafbouw.nl/kennispapers. Voorlopig zijn er twee Kennispapers maar gaandeweg zal de collectie groeien. En daarmee ook uw vakkennis.

Download de gratis Mebest-app