Er kan worden teruggeblikt op twee succesvolle Afbouw Vakdagen in Gorinchem. Aangestuurd door de NOA, organiseerde Easyfairs 8 en 9 november de eerste editie van de Afbouw Vakdagen. Geen event barstensvol noviteiten. Wel veel uitwisseling en inspiratie tussen 99 standhouders en de bezoekers. Het ging om de praktijk. Als prikkel voor vernieuwing werd ook voor het eerst de Afbouw Innovatieprijs uitgereikt.

Het was zichtbaar het gevolg van een jaar lange voorbereiding. Het initiatief lag bij een team van de NOA, de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven. Behalve voorzitter John Kerstens en bestuurslid Jan van den Heuvel lag er een belangrijke taak voor projectleider Ester Litjes. Zij toonde zich erg tevreden. “We hebben alle sectoren zo veel mogelijk bij de voorbereiding betrokken. Ruim een jaar geleden kwamen we met elkaar bijeen en in de laatste fase overlegden we elke week met ons team. Er is genoeg reden tevreden te zijn over het resultaat. We starten nu met de evaluatie vooruitblikkend op een volgende editie.” Buiten haar intense betrokkenheid bij de vakdagen, is Ester Litjes binnen de NOA verantwoordelijk voor de hoofdsector Natuursteen. Terwijl deelname juist vanuit deze sector iets achterbleef, zorgde ze ervoor dat er een krachtige presentatie stond.

Netwerkplein

Zo was er voor elke sector wel iets aparts ingericht. Zoals het plafond en wand netwerkplein. Ook voor deze vakgroep was er ruim gelegenheid om contacten uit te wisselen. Natuurlijk trok het Stuc Demoplein weer veel aandacht. Bekende gezichten van het Stucgilde waren ter plekke intensief bezig hun kunnen te demonstreren. Behalve het trekken van lijsten werden volledige ornamenten vorm gegeven. Voor de kenners niet vreemd dat onder andere Jaap Poortvliet zich daar mee bezig hield.

Kennisplein

Een apart onderdeel vormde ook het kennisplein. Een plek waar uiteenlopende onderwerpen aan bod kwamen. Om de dagen nog plezieriger te maken, had Easyfairs gezorgd dat standhouders en gasten werden voorzien van drankjes en snacks. Bovendien had elke bezoeker een badge gekregen waarmee je op elke stand kon aanklikken om meer informatie te krijgen. Kortom het ontbrak hier aan weinig en de bezoekers kwamen tijd te kort om alle informatie in te winnen.

Innovatieplein

Om te laten zien dat er ten behoeve van de afbouw heel wat innovatie gaande is, besloot de organisatie daar een prijs aan te verbinden. Uit de inzendingen werden elf bedrijven geselecteerd. Deze hadden elk een plek gekregen op het Innovatieplein direct na de entree van de beurs. Daar kon elke bezoeker zijn oordeel geven over de relevantie voor de afbouwsector.

Prijzen

Winnaar werd de I-Mix FE van Bremat Holland BV. Het gaat hier om een volledig elektrische- en vol automatische mortel-installatie. Dit betekent dat de kant- en klare vloermortel zonder enkele emissie op bestemming komt. Er is ook geen stroomaansluiting voor nodig. De professionele jury beloonde deze inspanning met de Afbouw Innovatieprijs.
Als tegenhanger tot de grootschalige inzending van Bremat, kozen de bezoekers die hun stem uitbrachten voor de Afbouw Innovatie Publieksprijs een veel kleiner object, de Shark Twist van Würth, een nieuwe plug voor holle wanden.

Demonstratie

Bij een demonstratie op de stand bleek al snel hoe eenvoudig er mee valt te werken. Nadat de plug in het voorgeboorde gat is gestopt, kan hij direct met een schroef worden aangedraaid. Door de flexibele wand, vormt zich als het ware een knoop achter de plaat. Doordraaien is niet mogelijk. Eenmaal aangedraaid kan de schroef er weer uit of er weer in. Even goed is het mogelijk voorwerpen met bout met metrische draad te bevestigen. Een plug M8 kan 20 kg dragen. Natuurlijk is deze bevestiging ook geschikt voor kalkzandsteen, tot een belasting van 140 kg.

Geluidisolatie

Het was goed nog even verder te kijken naar andere genomineerden. Nevima bijvoorbeeld kwam met een variant op metalstud voor plafond en wand. Als aanvulling op het standaard U-profiel heeft de producent een extra vlak profiel laten ontwikkelen, de IVI-Metaal 05 regel. Op de kruising vindt wel een koppeling plaats, maar geen starre. Tussen U en de nieuwe regel is een duurzaam kokosvilt aangebracht. Voor plafonds levert deze aanpak een geluidisolatie verbetering op van ten minste 9 dB. Tevens is er een hoge brandwerendheid verkregen. Dezelfde winst op het vlak van geluidisolatie valt te bereiken bij wanden. Met een totale opbouw van 150 mm valt zelfs een woningscheidende wand te creëren met een geluidisolatie boven de 60 dB. De brandwerendheid van zulke wanden ligt boven de 78 minuten. Op dat moment zou de testinstallatie het begeven, niet de wand.

Vlindermachines

Ook niet genomineerde innovaties bleken veel aandacht te trekken, zoals twee vlindermachines, beide gevoed door accu’s. Zo toonde Lantink Service de Colibri Vlinder. In tegenstelling tot de grote voorgangers met benzine-motoren is het geheel door een kegelvormige plaat afgedekt. Terwijl de grote broer bestemd is voor het verdichten en uitvlakken van betonvloeren, is de Colibri uitsluitend geschikt voor cementdekvloeren. Nistelrooij Betonwereld stond op de vakdagen met een vergelijkbare accu-vlindermachine.

Brander

Verf- en muurafwerkingspecialist Brander stond breed opgesteld. Qua nieuws kwam de producent met een literverpakking van de Brander Stucco Mat. De producent adviseert bij deze decoratieve wandafwerking om eerst een proefstuk op te zetten. Immers het effect kan wel eens verschillen, zeker door de hand van de meester. In de praktijk bleek het vaak minder handig hiervoor de 2,5 liter emmers te gebruiken, vandaar de kleinere verpakking. Deze komt ook van pas als er net iets te kort komt bij de grotere emmers.

Sopro

Terwijl de Bovatin, Bond voor aannemers in tegelwerken sinds 2019 is aangesloten bij de NOA, bleef de vertegenwoordiging van bedrijven uit de tegelbranche beperkt.
Zo stond alleen lijmproducent Sopro op de vakdagen. De aanwezige adviseurs lieten het hele programma zien. Bezoekers bleken dermate enthousiast, dat er de nodige concrete afspraken uit voortvloeiden, zo meldde het team op de stand. Sopro neemt bij de NOA ook deel aan demonstraties voor terrazzovloeren. Veel interesse ging uit naar de snelcement van Sopro en de zogenaamde slijppasta. Komt er een vervolg op deze vakdagen dan is dit bedrijf zeker weer van de partij. De vraag is of ook andere lijmproducenten dan het voorbeeld zullen volgen.

Volgende editie

De NOA kon tevreden vaststellen dat zeker 3200 bezoekers op de Afbouw Vakdagen zijn afgekomen. Easyfairs heeft de volgende editie ingepland op woensdag 29 en donderdag 30 oktober 2025.

===

Tekst: Matthijs Pronker
Fotografie: David Pronker

Download de gratis Mebest-app