Stukadoor & Afbouw

Hieronder ziet u alle publicaties van de sector Stukadoor & Afbouw. Als u op een titel van een publicatie klikt, kunt u meer lezen over de publicatie. U kunt de publicatie downloaden door op download onderaan de tekst te klikken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

TBA richtlijn 1.1 Gipsgebonden plafondstucwerk op stijve pleisterdraagconstructies, bestaande uit houten of metalen regelwerk met stucplaten

Binnen de afbouw bestaan er al geruime tijd voorschriften over het stucadoren van stucplaten op een houten ondergrondconstructie. Echter vanuit de praktijk blijkt dat er met name door degene die de ondergrondconstructie aanbrengt nog wel eens wijzigingen in de opbouw van de constructie worden doorgevoerd. Deze wijzigingen kunnen van negatieve invloed zijn op de sterkte en stabiliteit hiervan en zorgen er later voor dat er scheurvorming aan het oppervlak van de gestukadoorde afwerking, zoals aangebracht op de stucplaten, ontstaat.

Naast een houten ondergrondconstructie wordt er tegenwoordig ook een metalen regelwerkconstructie toegepast. Dit vereist wederom een goed inzicht in de wijze waarop deze constructie dient te worden opgebouwd. Gezien deze gang van zaken en om in de toekomst zoveel mogelijk schade te voorkomen hebben belanghebbende marktpartijen binnen de afbouwsector deze richtlijn ontwikkeld. De richtlijn is een leidraad om te komen tot een plafondconstructie met een stucplaatbekleding die stabiel en vormvast is en geschikt is als drager voor een gestukadoorde afwerking.

Download TBA richtlijn 1.1

TBA richtlijn 1.2 Voor het aanbrengen van gipsgebonden pleistersysteem op kalkzandsteen lijmblokken en lijmelementen

Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw worden scheidingswanden vaak gebouwd met lijmelementen of lijmblokken van kalkzandsteen. Meestal worden zulke wanden afgewerkt met een gipspleister. Al is het een veel voorkomende manier van werken, er gaat nog vaak genoeg het nodige bij fout. Het grootste probleem is onthechting. U krijgt dan, vaak pas een paar jaar na de oplevering, een grote, bolstaande en loszittende pleisterlaag. Deze richtlijn legt uit hoe u dit soort schades kunt voorkomen. Het gaat dan vooral om het omgaan met zaken als vocht, krimp, kruip, materiaaltoepassing en klimatologische omstandigheden.

Op de achterkant van de richtlijn staat een handige checklist. Als u die afloopt weet u zeker dat u niets hebt vergeten.

Download TBA richtlijn 1.2

TBA richtlijn 1.3 Voor de verwerking van cellenbeton- en gipsblokken

Scheidingswanden worden vaak gebouwd van cellenbeton- of gipsblokken. Regelmatig gebeurt het dat er na verloop van tijd scheuren komen langs de aansluiting van de wand en het plafond, of in de wand zelf. TBA-richtlijn 1.3 richtlijn voor de verwerking van cellenbeton- en gipsblokken legt uit hoe u zulke schades kunt voorkomen. Voor een deel zit dat in het bouwen zelf, maar ook andere zaken spelen een rol. Denk aan bijvoorbeeld de omstandigheden op de bouwplaats en aan de opslag van het materiaal. Heel belangrijk is dat de blokken niet te nat worden, op een vlakke en droge ondergrond worden opgeslagen zodat ze niet vervormen en dat bij het plaatsen en afwerken van de wanden de temperatuur niet onder de 5°C komt.

Op de achterkant van de richtlijn staat een handige checklist. Als u die afloopt weet u zeker dat u niets hebt vergeten.

Download TBA richtlijn 1.3

TBA richtlijn 1.4 Voor het behang- en schilderklaar maken met een pasteus kunstharsgebonden pleistersysteem

Steeds vaker worden er pasteuze kunstharsgebonden pleistersystemen gebruikt om wanden behang- en schilderklaar te maken. Natuurlijk wilt u een goede, blijvende hechting van zo’n pleistersysteem. Om dat te bereiken is een aantal dingen van wezenlijk belang. Ze staan beschreven in deze richtlijn. Waar u bijvoorbeeld goed op moet letten is de kwaliteit van de ondergrond. In de richtlijn vindt u waar het dan vooral om gaat, en ook hoe u de ondergrond zelf kunt controleren. Verder kunt u in de richtlijn lezen waar u u aan moet denken bij de voorbehandeling van de ondergrond. Ook het daadwerkelijk stukadoren wordt toegelicht.Kortom, wilt u een goed stuk werk maken, dan zijn er veel dingen waar u rekening mee moet houden.

De handige checklist op de achterkant van de richtlijn kan daar bij helpen. Als u die afloopt weet u zeker dat u niets hebt vergeten.

Download TBA richtlijn 1.4

TBA richtlijn 1.5 Voor het toepassen van een gekleurd kunstharsgebonden pleistersysteem binnen (sier- en/of spuitpleister)

Het is natuurlijk prachtig, een wand die met een gekleurde pleister is afgewerkt. Dat wil zeggen als het goed is gedaan. En zo eenvoudig is dat niet. Vandaar dat deze richtlijn is opgesteld. In deze richtlijn staat precies omschreven hoe bij een gekleurde sier- of spuitpleisterlaag een goede, blijvende hechting en een egale droging wordt bereikt. Het gaat dan om de werkwijze maar zeker ook om de randvoorwaarden. Daarmee kunt u deze richtlijn ook gebruiken om tijdens uw onderhandelingen met de opdrachtgever goede afspraken te maken over de (klimatologische) omstandigheden op de bouwplaats.

Op de achterkant van de richtlijn staat een handige checklist. Gebruik u hem dan weet u zeker dat u niets vergeet.

Download TBA richtlijn 1.5

TBA richtlijn 1.6 Voor het maken van een proef- of referentie vlak voor stukadoorswerk binnen en buiten

Als stukadoor weet u hoe belangrijk het is om vooraf goede afspraken te maken over de kwaliteit van het stukadoorswerk dat u gaat maken. Monsters of proefvlakken kunnen daar bij helpen. De ervaring leert echter dat het niet voor iedereen even duidelijk is aan welke eisen een monster of een proefvlak moet voldoen om als goede referentie te kunnen dienen. Ook is er regelmatig discussie over welke eigenschappen je wel aan een monster of een proefvlak mag aflezen en welke niet. Deze richtlijn maakt een einde aan die onduidelijkheid. In de richtlijn staat precies uitgelegd hoe het nu zit met monsters en proefvlakken.

Bij de richtlijn hoort een beoordelingsformulier dat u en uw opdrachtgever helpt vooraf afspraken te maken om onenigheid achteraf te voorkomen.

Download TBA richtlijn 1.6

BA richtlijn 1.7 Voor het stukadoren (buiten) van (isolerende) geperforeerde keramische stenen

Regelmatig worden (isolerende) geperforeerde keramische stenen gebruikt voor gevels die vervolgens worden gestukadoord met een kalkcement- of hydraulisch kalkgebonden pleistersysteem. De ervaring leert dat er schades kunnen ontstaan aan het stucwerk. Denk aan bijvoorbeeld scheurvorming en onthechting. In deze richtlijn wordt uitgelegd hoe dat soort schades kan worden voorkomen. Dat begint overigens al bij het bouwen van de gevel. Een veel voorkomende oorzaak van schade is namelijk dat de stenen niet goed beschermd zijn geweest tegen vocht. Een andere bekende schadeoorzaak is slechte detaillering. In deze richtlijn 1.7 staat precies omschreven hoe het wel moet, compleet met duidelijke foto’s en detailtekeningen.

Op de achterkant van de richtlijn staat een handige checklist. Als u die afloopt weet u zeker dat u niets hebt vergeten.

Download BA richtlijn 1.7

BA richtlijn 1.8 Voor het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven met cementgebonden raap- en afwerklagen

BA-richtlijn 1.8 Richtlijn voor het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven met cementgebonden raap- en afwerklagen gaat in op de voorbereiding, uitvoering en voorwaarden die gelden op het gebied van:
1. keuze, kwaliteit en typering van de metselstenen;
2. voorbereidingen;
3. cementgebonden raap- en afwerklagen en uitvoering;
4. klimatologische bouwplaatsomstandigheden;
5. het aanbrengen van een epoxy wandcoating;
6. overige aandachtspunten.

Download BA richtlijn 1.8

TBA richtlijn 1.9 Voor stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld

Gestukadoorde gevels zijn een lust voor het oog. Dat wil zeggen, als het werk goed is uitgevoerd tenminste. Anders kan er al snel verkleuring, scheurvorming en deformatie van de pleister optreden. Zeker in of net boven het maaiveld is een kwetsbare plek. Als daar de detaillering niet goed is of er is met een verkeerd pleistersysteem of verkeerde metselstenen gewerkt, dan is er grote kans op schade. In deze richtlijn staan de juiste detaillering, materiaalkeuze en werkwijze bij het stukadoorswerk aan gevels onder en ter hoogte van het maaiveld uitvoerig beschreven.

Heel handig zijn de detailtekeningen voor de diverse systemen en situaties, en natuurlijk ook de checklist; als u die afloopt weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

Download TBA richtlijn 1.9

TBA richtlijn 1.10 Voor het gebruik en het stellen van profielen in binnen- en buitenbepleisteringen

Deze richtlijn gaat in op het correct toepassen van stucprofielen in zowel binnen- als buitensituaties.

Download TBA richtlijn 1.10

TBA richtlijn 1.11 Voor het injecteren en stukadoren van (baksteen) metselwerk

Het ontstaan van vochtproblemen door of ten gevolge van opstijgend – of optrekkend vocht- of zijdelings zakwater in de muurconstructie is een veel voorkomende en vervelende situatie in renovatie -en monumentale gebouwen.

Omdat in de bouw en bij opdrachtgevers nog steeds vaak rondom het uitvoeren van vochtbestrijding middels injecteren een zweem van tovenarij heerst, en voldoende voorlichting ontbreekt, ligt deze TBA richtlijn nu voor.

Download TBA richtlijn 1.11

TBA richtlijn 1.12 Voor het aanbrengen van glad/gespaand decoratief stukadoorswerk

De richtlijn gaat in op de te stellen eisen aan de ondergrond, de afdichting tussen overgangen in ondergronden, de wijze waarop leidingwerk dient te worden aangebracht en afgewerkt en de wijze waarop het decoratieve stukadoorswerk behoort te worden gerealiseerd.

Download TBA richtlijn 1.12

TBA richtlijn 3.8 Beoordelingsmethoden oppervlakken

Deze richtlijn is opgesteld als leidraad ten behoeve van uniformiteit voor de wijze waarop oppervlakken van wanden en plafonds moeten worden beoordeeld. In de praktijk blijkt hier veel onduidelijkheid over te zijn, wat kan leiden tot onenigheid. De richtlijn is bedoeld voor het beoordelen van stukadoorswerk, afgewerkte gipskarton- en gipsvezelplatenwanden en -plafonds, naadloze akoestische plafonds en gipsblokken- en cellenbetonwanden in een binnensituatie.

Als leidraad voor de beoordeling zullen de op deze vakgebieden in Europa en Nederland vigerende kwaliteitseisen worden gehanteerd.

Download TBA richtlijn 3.8

Calculatietijdnormen stukadoren binnenwanden

Als geen ander kent u het belang van een goede voorcalculatie. De uren die in een bepaald werk gaan zitten moeten zo nauwkeurig worden berekend. Aan de hand daarvan worden kostprijs en doorlooptijd  vastgesteld en de offerte uitgebracht.

Met behulp van de calculatietijdnormen uit deze brochure kunnen die berekeningen voor het stukadoren van binnenwanden snel, eenvoudig en verantwoord worden uitgevoerd.

Download Calculatietijdnormen stukadoren binnenwanden

Calculatietijdnormen stukadoren plafonds

Als geen ander kent u het belang van een goede voorcalculatie. De uren die in een bepaald werk gaan zitten moeten zo nauwkeurig worden berekend. Aan de hand daarvan worden kostprijs en doorlooptijd vastgesteld en de offerte uitgebracht.

Met behulp van de calculatietijdnormen uit deze brochure kunnen die berekeningen voor het stukadoren van plafonds snel, eenvoudig en verantwoord worden uitgevoerd.

Download Calculatietijdnormen stukadoren plafonds

Folder Stuc- en schilderwerk praktisch, stijlvol en tijdloos!

U wilt de wanden van uw woning verven? Of behangen wellicht? Goede kans dat u eerst een stukadoor moet inschakelen om alles netjes vlak en glad te maken. ‘Behangklaar’ en ‘sausklaar’ maken wordt dat wel genoemd.

Natuurlijk weet uw stukadoor precies wat daar voor nodig is. Maar het is belangrijk om er zelf ook iets meer over te weten. Dan weet u straks precies wat u moet vragen, waar u op moet letten, wat u kunt verwachten.

Download Folder Stuc- en schilderwerk: stijlvol en tijdloos!

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Met behulp van deze tabellenkaart kunt u vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Download Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

Met behulp van deze tabellenkaart kunt u vooraf duidelijke afspraken maken over de vlakheid van het op te leveren stukadoorswerk. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Download Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten

Rapport Calculatietijdnormen voor stukadoorswerk

Voor de stukadoors- en afbouwbedrijven zijn er de handige kaartjes ‘Calculatietijdnormen voor het stukadoren van binnenwanden’ en ‘Calculatietijdnormen voor het stukadoren van plafonds’ gemaakt. Hiermee kunnen de bedrijven op een eenvoudige manier snel uitrekenen wat de kostprijs van bepaalde werkzaamheden is. Onmisbaar voor het maken van offertes.

De twee kaartjes zijn een samenvatting van een uitgebreid project om calculatietijdnormen voor stukadoorswerk vast te stellen. Wilt u meer weten over het berekenen van kostprijzen en normtijden, lees dan het rapport ‘Calculatietijdnormen voor stukadoorswerk’. Daarin staat bijvoorbeeld uitgelegd hoe we aan de normtijden zijn gekomen.

Download Rapport Calculatietijdnormen voor stukadoorswerken

Restauratiebestek stukadoorswerk Van schade tot bestek

Voor u ligt de eerste versie van het restauratiebestek voor stukadoorswerk. Op weg naar verdere professionalisering in het
restauratievak van de stukadoor is de roep steeds luider geworden om tot betere werkomschrijvingen te komen. In navolging van andere vakspecialisten zijn met het Neerlandsch Stucgilde, het Bedrijfschap Afbouw, de NOA en de STABU bestekteksten ontwikkeld specifiek voor het werkveld: restaureren en repareren.

Download Restauratiebestek stukadoorswerk Van schade tot bestek

Folder Decoratieve pleisters: praktisch, fraai en heel veel mogelijkheden!

Eén van de meest populaire afwerkingen van de laatste jaren zijn decoratieve pleisters. Niet onlogisch, want decoratieve pleisters hebben een natuurlijke en sfeervolle uitstraling. Ook zijn ze uniek, praktisch en breed toepasbaar op vloeren, wanden, gevels en werkbladen (keuken, badkamer). Met decoratieve pleisters kunt u moderne, oude of nostalgische ogende wandafwerkingen creëren.

Wilt u decoratieve pleisters laten plaatsen, of heeft u ze al laten plaatsen? Dan is het verstandig de informatie in de brochure goed door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw decoratieve pleisters.

Download Consumentenfolder Decoratieve Pleisters: praktisch, fraai en heel veel mogelijkheiden!

Folder Binnengevelisolatie: voorkom meer dan 80% energieverlies!

Wist je dat ongeïsoleerde gevels zorgen voor veel warmteverlies? Het gaat gemiddeld om zo’n 40% van de totale energiebehoefte! Dat is niet mis. Door je gevels te isoleren voorkom je meer dan 80% van dat energieverlies. Dit kan je doen door isolatiemateriaal aan te brengen aan de buitenzijde van de gevel of in de spouw. Maar er is nog een derde mogelijkheid: het aanbrengen van binnengevelisolatie. Klik op de link hieronder om te lezen over de voordelen en mogelijkheden van binnengevelisolatie!

Download de folder Binnengevelisolatie hier! (PDF) >>

Brochure Herstel van stucplafonds met lijsten, ornamenten en/of andere versieringen

In uw woning of kantoorpand zijn historische stucplafonds aanwezig die er niet meer zo mooi uitzien als u zou willen en die misschien ook zijn beschadigd. Het kunnen relatief sobere stucplafonds zijn met alleen eenvoudig lijstwerk. Of ze zijn juist uitbundig versierd met gevarieerde lijsten, ornamenten en rijk gedecoreerde figuraties. Wat voor stucplafond het ook is, het vraagt om aandacht en er moet iets mee gebeuren. Daarbij wilt u dit waardevolle interieuronderdeel graag behouden en zo het eeuwenoude vakmanschap weer tot zijn recht laten komen.

Hoe pakt u zoiets aan? Hoe laat u stucplafonds herstellen met afbladderende verf, scheuren, verzakkingen of zelfs ontbrekende delen? Welke mogelijkheden zijn er en waar vindt u de kennis en expertise om het stucplafond in originele staat te laten herstellen?

In deze brochure leggen het Technisch Bureau Afbouw en Het Neerlandsch Stucgilde samen uit welke wegen u kunt bewandelen om tot een keuze te komen met voor u het beste eindresultaat. Waarom dat begint met het inschakelen van een gediplomeerd restauratie-stucadoor leest u verder in deze brochure.

Download de brochure Herstel van stucplafonds met lijsten, ornamenten en/of andere versieringen hier! (PDF) >>

Download de gratis Mebest-app